ON

Samovrtné šrouby k upevňování nosných a krycích plechů ke střešní a fasádní konstrukci (schopnost provrtání 12 mm)

Product photo
Funkce:
  • Barevný polyesterový ochranný povlak s tloušťkou 45-50 um (RAL, NCS, RR) plní funkci dodatečné protikorozní ochrany. Ideálně se přizpůsobí barvě střešní krytiny. Obsahuje UV stabilizátory zaručující stálost barvy po dlouhou dobu používání.
  • Povrchově tvrzený závit (trn si uchovává pružnost). Chráněný proti korozi vrstvou pozinku s tloušťkou min. 12 µm. Tvar závitu a jeho výška mají těsnou spojitost s určením samovrtného spojovacího prvku k upevňování profilovaných plechů k ocelové konstrukci.
  • Těsnicí podložka samovulkanizační EPDM. Odolná vůči teplotním rozdílům a UV záření. Speciální tvar podložky zajišťuje správné umístění těsnicího materiálu na vnější vrstvě upevňovaného materiálu, což zaručuje těsnost spoje.
  • Speciální agresivní tvar vrtáku je navržený tak, aby zajistil rychlou a bezproblémovou montáž k ocelovému podkladu. S jeho pomocí během jednoho pracovního cyklu provádíme: vrtání, formování závitu a vzájemné upevňování prvků. Ostrá koncovka vrtáku chrání proti jeho klouzání po povrchu kotveného dílu.
CE logoETA logo
ETA-13/0203
Product side photo

Rozměry

Produkt

1) ETA-13/0203

Material pictureOcelový profil

Údaje výkonnosti pro jednotlivý vrut bez vlivu vzdálenosti od okraje a rozteče

RozměryZATíŽENí TAHEMSMYKOVé ZATíŽENí
Ø5.5 (T16)Ø5.5
DESTRUKČNí ZATíŽENí
Tloušťka podkladu 4,00mm [kN]3.211.69
CHARAKTERISTICKá úNOSNOST
Tloušťka podkladu 4,00mm [kN]2.641.35
VýPOČTOVá úNOSNOST
Tloušťka podkladu 4,00mm [kN]1.981.02
DOPORUČENé ZATíŽENí
Tloušťka podkladu 4,00mm [kN]1.420.73

PROJEKTOVÉ CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY Ø5.5

ZATíŽENí TAHEM

RozměryØ5.5
Tloušťka podkladuhmin[mm]4
TLOUŠŤKA PODKLADU 4
Charakteristická únosnostNRk[kN]5.70
Výpočtová únosnost γMs = 1.33NRd[kN]4.29

TAHOVÉ ZATÍŽENÍ PRO VYTÁHNUTÍ ŠROUBU S PODLOŽKOU 16 SKRZE ÚCHYT

RozměryØ5.5
Tloušťka plechu připevňovaného prvkutN[mm]0.50.630.7510.4
Charakteristická únosnost No,Rk[kN]2.643.564.274.751.62
Výpočtová únosnost γMs = 1.33NoRd[kN]1.982.683.213.571.22

SMYKOVé ZATíŽENí

RozměryØ5.5
Tloušťka plechu připevňovaného prvkutN[mm]0.50.630.7511.25
TLOUŠŤKA PODKLADU 4
Charakteristická únosnostVRk[kN]1.231.281.351.592.65
Výpočtová únosnost γMc = 1.33VRd[kN]0.920.961.021.201.99

Způsob montáže

1. Vrut musí být nainstalovaný v úhlu 90 st. k podkladu.

2. K montáži používáme magnetickou násadu.

3. Používáme nízké počáteční otáčky.

4. Otáčky snížíme, když si všimneme zploštění podložky.

5. Používáme šroubovák s nastavitelným točivým momentem nebo s omezovačem hloubky. Pozor: nepoužíváme vrtačku.

6. K montáži používáme šroubovák s otáčkami: 1600–2000 to./min., s nastavitelným utahovacím momentem.

Rozměry

Ø5.5

Průměr vrutu

d

[mm]

5.5

Průměr otvoru v podloží

d0

[mm]

-

Minimální hloubka otvoru v podloží

h0

[mm]

-

Montážní hloubka

hnom

[mm]

-

Min. tloušťka podloží

hmin

[mm]

3

Minimální vzdálenost

smin

[mm]

30

Min. vzdálenost od okraje

cmin

[mm]

10

Velikost klíče

Sw

[mm]

8