FX-N-K

Nylonová přitlučená hmoždinka s přírubou pro rychlé, jednoduché a nákladově efektivní montáže

Product photo
Funkce:
  • Rychlá montáž pomocí kladívka zkracuje čas a umožňuje rentabilní sériovou montáž.
  • Spojení koncovky typu Philips a šroubového závitu umožňuje odstraňování hřebíku pokud je to nutné a odstraňuje demontáž.
  • Široký sortiment výrobků, délek průměrů a koncovek , které se lícují a zajišťují dostupnost správné montáže za každých okolností
  • Navržený pro průchodové instalace.
  • Nylonový materiál zajišťující nejlepší kvalitu.
CE logoETA logo
ETA-12/0457
Product side photo

Rozměry

Produkt

Hmoždinka

Množství (ks)

Hmotnost [kg]

Kódy ean

Průměr [mm]

Jednotkové balení

Hromadné balení

Paleta

Jednotkové balení

Hromadné balení

Paleta

Ø6

R-FX-N-06K040

5.9

100

1600

38400

0.49

7.8

218.1

5906675177427

R-FX-N-06K045

5.9

100

1800

57600

0.47

8.5

300.7

5906675169163

R-FX-N-06K060

5.9

100

1200

28800

0.67

8.1

223.7

5906675177441

R-FX-N-06K080

5.9

100

1200

28800

0.78

9.3

253.9

5906675177465

1) ETA-12/0457

Material pictureBeton
Material picturePlná cihla
Material picturePlná silikátová cihla
Material pictureDuté betonové tvárnice z lehkého betonu
Material pictureTvárnice z lehkého betonu
Material picturePórobetonová tvárnice

Údaje výkonnosti pro jednotlivý úchyt v tahu bez vlivu vzdálenosti od okraje a rozteče

PodkladBeton C12/15Beton C20/25 -C50/60Cihla plnáSilikátová cihla plná Silikátová cihla děrovanáDuté tvarovky z lehkého betonu Tvarovky z lehkého betonuPlynosilikát
NYLONOVÁ HMOŽDINKA
DESTRUKČNí ZATíŽENí NRu,m
Ø06, Efektivní kotevní hloubka 29 mm[kN]0.370.530.390.550.530.400.490.14
CHARAKTERISTICKá úNOSNOST NRk
Ø06, Efektivní kotevní hloubka 29 mm[kN]0.200.300.200.400.300.300.300.10
VýPOČTOVá úNOSNOST NRd
Ø06, Efektivní kotevní hloubka 29 mm[kN]0.150.150.100.200.150.150.150.05
DOPORUČENé ZATíŽENí Nrec
Ø06, Efektivní kotevní hloubka 29 mm[kN]0.110.110.070.140.110.110.110.04

Způsob montáže

1. Vrtákem vyvrtáme otvor s doporučeným průměrem.

2. Umístíme hmoždinku FX v otvoru přes kotvený díl.

3. Zatlučte hřebík do plastového pouzdra dokud není bezpečně v úchytu a v jedné rovině s úchytem.

Rozměry

Ø6

Průměr hmoždinky

d

[mm]

6

Průměr otvoru v podloží

d0

[mm]

6

Minimální hloubka otvoru v podloží

h0

[mm]

35

Montážní hloubka

hnom

[mm]

29

Min. tloušťka podloží

hmin

[mm]

100

Minimální vzdálenost

smin

[mm]

100

Min. vzdálenost od okraje

cmin

[mm]

100