DRA METAL

Kovová samovrtací spojka pro sádrokartonové desky

Product photo
Funkce:
  • Doporučuje se pro aplikace odolné proti požáru.
  • Příruba zabraňuje náhodnému proražení uchycení skrz sádrokartonovou desku během montáže
  • Krátký rozměr je ideální pro stěny omítnuté na sucho
  • Nevyžaduje vrtačku - stačí prorazit vrstvu papíru a utáhnout
  • Ideální pro použití s ruční nebo pneumatickou vrtačkou
  • Musí být používán pouze s dodanými šrouby.
Product side photo

Rozměry

Produkt

PodkladSádrokartonová deska min. 9.5 mmSádrokartonová deska min. 12.5 mm
CHARAKTERISTICKá úNOSNOST FRk
DRA-03 (PLUS)[kN]0.160.24
VýPOČTOVá úNOSNOST FRd
DRA-03 (PLUS)[kN]0.060.10
DOPORUČENé ZATíŽENí Frec
DRA-03 (PLUS)[kN]0.040.07

Způsob montáže

1. Pomocí šroubováku zašroubujeme spojku až k dosažení požadované hloubky.

2. Při dodržování stálého přítlaku dotáhneme do momentu vyrovnání s podkladem.

3. Upevňovaný díl umístíme v požadované poloze, vložíme vrut a dotáhneme na doraz.

Rozměry

Rozměry

DRA-03

Průměr hmoždinky

d

[mm]

14

Min. tloušťka podloží

hmin

[mm]

9.5

Montážní hloubka

hnom

[mm]

9.5

Minimální vzdálenost

smin

[mm]

35

Min. vzdálenost od okraje

cmin

[mm]

35

Technický list (PDF, 8,4 MB)

Prohlášení o vlastnostech Ke Stažení.