R-RLK-L

Mechanická kotva pro střední zatížení s šestihrannou hlavou

Product photo
Funkce:
  • Kotva pro střední zatížení
  • Kotva navržená pro optimální účinnost ve většině podkladových materiálů
  • Integrovaný díl s kontrolovaným rozporem zajišťuje maximální přítlačnou sílu na upevňovaný díl
  • Rozměry kotvy a vrtáku jsou vyznačeny na plášti pro přesnou montáž
Product side photo

Rozměry

Produkt

Kotva

Množství (ks)

Hmotnost [kg]

Kódy ean

Průměr [mm]

Délka [mm]

Jednotkové balení

Hromadné balení

Paleta

Jednotkové balení

Hromadné balení

Paleta

M8

R-RLK-L-08060

8

60

50

50

9000

1.80

1.80

354.0

5010445697159

R-RLK-L-08080

8

80

50

50

9000

2.7

2.7

507.0

5010445697166

M10

R-RLK-L-10070

10

70

25

25

7500

2.0

2.0

615.0

5010445697227

R-RLK-L-10100

10

100

25

25

4500

1.40

1.40

282.0

5010445697210

Material pictureŽelezobeton
Material pictureNetrhlinový beton C20/25-C50/60
Material picturePlná cihla

Údaje výkonnosti pro jednotlivou kotvu bez vlivu vzdálenosti od okraje a rozteče

RozměryM8M10
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA
Efektivní kotevní hloubka hef[mm]36.0043.00
NETRHLINOVÝ BETON
Efektivní kotevní hloubka hef[mm]36.0043.00
CHARAKTERISTICKá úNOSNOST
ZATíŽENí TAHEM NRk
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]3.504.50
NETRHLINOVÝ BETON[kN]9.3011.40
SMYKOVé ZATíŽENí VRk
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]2.703.10
NETRHLINOVÝ BETON[kN]9.0012.60
VýPOČTOVá úNOSNOST
ZATíŽENí TAHEM NRd
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]1.622.08
NETRHLINOVÝ BETON[kN]4.315.28
SMYKOVé ZATíŽENí VRd
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]1.501.72
NETRHLINOVÝ BETON[kN]5.007.00
DOPORUČENé ZATíŽENí
ZATíŽENí TAHEM Nrec
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]1.161.49
NETRHLINOVÝ BETON[kN]3.083.77
SMYKOVé ZATíŽENí Vrec
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]1.071.23
NETRHLINOVÝ BETON[kN]3.575.00

Údaje založené na AT-15-7555 / 2011

RozměryM8M10
Efektivní kotevní hloubkahef[mm]36.0043.00
ZATíŽENí TAHEM
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; NETRHLINOVÝ BETON C20/25
Charakteristická únosnostNRk,p[kN]9.3011.40
Výpočtová únosnost M*= 2.16NRd,p[kN]4.315.28
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA
Charakteristická únosnostNRk,p[kN]3.504.50
Výpočtová únosnost M*= 2.16NRd,p[kN]1.622.08
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; BETONOVÁ TVAROVKA 14.0MPA
Charakteristická únosnostNRk,p[kN]4.505.60
Výpočtová únosnost M*= 2.16NRd,p[kN]2.082.59
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; BETONOVÁ TVAROVKA 20,5MPA
Charakteristická únosnostNRk,p[kN]5.006.00
Výpočtová únosnost M*= 2.16NRd,p[kN]2.312.78
SMYKOVé ZATíŽENí
Charakteristická únosnostVRk[kN]9.0012.60
Výpočtová únosnost γMc= 1.8VRd[kN]5.007.00
Charakteristická únosnostVRk[kN]2.703.10
Výpočtová únosnost γMc= 1.8VRd[kN]1.501.72
Charakteristická únosnostVRk[kN]8.6010.30
Výpočtová únosnost γMc= 1.8VRd[kN]4.785.72
Charakteristická únosnostVRk[kN]8.6010.30
Výpočtová únosnost γMc= 1.8VRd[kN]4.785.72

Snižující / zvyšující odolností faktory pro vzdálenosti od okraje a rozteče

Vzdálenost Od Hrany (Roztahování)

[Czech]: Reduction factors for edge distance <Ccr,N applicable to NRd or Nrec for non-cracked and cracked concrete from 'Basic Performance' table

CN[mm]M5M6M8M10M12
400.75
500.870.79
601.000.890.81
701.000.910.77
801.000.85
900.920.81
1001.000.87
1201.00

Vzdálenost Od Hrany (Seříznutí)

Zvýšení faktory pro vzdálenosti od okraje> C min rozhodném pro V Rd REC pro bez trhlinový beton z navrhovací tabulky s technickými údaji

CV[mm]M5M6M8M10M12
400.58
500.790.53
601.000.690.50
700.840.620.48
801.000.750.58
900.870.690.45
1001.000.790.53
1201.000.69
1400.84
1601.00

Rozestup Kotev

[Czech]: Reduction factors for spacing <Scr,N applicable to NRd / VRd or Nrec / Vrec for non-cracked concrete from 'Basic Performance' table

s[mm]M5M6M8M10M12
400.80
500.900.77
601.000.850.76
700.920.820.75
801.000.880.80
900.940.850.74
1001.000.900.77
1201.000.85
1400.92
1601.00

Způsob montáže

1. Vyvrtej otvor požadovaného průměru a hloubky. POZOR: V případě kotvení do cihly je třeba se vyhnout kotvení ve spárách.

2. Odstraníme vrtnou drť a důkladně vyčistíme otvor pomocí kartáče a pumpičky.

3. Vložíme kotvu do otvoru přes upevňovaný díl a zatlučeme kladívkem na požadovanou hloubku.

4. S použitím momentového klíče dotáhněte matici na požadovaný utahovací moment.

Rozměry

M8

M10

Průměr závitu

d

[mm]

10

12

Průměr otvoru v podloží

d0

[mm]

10

12

Montážní točitvý moment (Beton)

Tinst

[Nm]

11

22

Montážní točitvý moment (Betonová tvarovka 14.0MPa)

Tinst

[Nm]

6

11

Montážní točitvý moment (Betonová tvarovka 7.0MPa)

Tinst

[Nm]

4

8

Minimální hloubka otvoru v podloží

h0

[mm]

45

55

Montážní hloubka

hnom

[mm]

45

55

Min. tloušťka podloží

hmin

[mm]

65

85

Minimální vzdálenost

smin

[mm]

60

70

Min. vzdálenost od okraje

cmin

[mm]

60

70

Technický list (PDF, 10,7 MB)

Prohlášení o vlastnostech Ke Stažení.