R-RLK-C

Mechanická kotva pro střední zatížení s kuželovou hlavou

Product photo
Funkce:
  • Kotva pro střední zatížení
  • Kotva navržená pro optimální účinnost ve většině podkladových materiálů
  • Integrovaný díl s kontrolovaným rozporem zajišťuje maximální přítlačnou sílu na upevňovaný díl
  • Rozměry kotvy a vrtáku jsou vyznačeny na plášti pro přesnou montáž
Product side photo

Rozměry

Produkt

Kotva

Množství (ks)

Hmotnost [kg]

Kódy ean

Průměr [mm]

Délka [mm]

Jednotkové balení

Hromadné balení

Paleta

Jednotkové balení

Hromadné balení

Paleta

M5

R-RLK-C-05053

5

53

100

100

50000

1.10

1.10

580.0

5010445695728

R-RLK-C-05080

5

80

100

100

50000

1.40

1.40

730.0

5010445695742

Material pictureŽelezobeton
Material pictureNetrhlinový beton C20/25-C50/60
Material picturePlná cihla

Údaje výkonnosti pro jednotlivou kotvu bez vlivu vzdálenosti od okraje a rozteče

RozměryM5
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA
Efektivní kotevní hloubka hef[mm]26.00
NETRHLINOVÝ BETON
Efektivní kotevní hloubka hef[mm]26.00
CHARAKTERISTICKá úNOSNOST
ZATíŽENí TAHEM NRk
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]1.50
NETRHLINOVÝ BETON[kN]5.00
SMYKOVé ZATíŽENí VRk
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]2.30
NETRHLINOVÝ BETON[kN]3.60
VýPOČTOVá úNOSNOST
ZATíŽENí TAHEM NRd
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]0.69
NETRHLINOVÝ BETON[kN]2.31
SMYKOVé ZATíŽENí VRd
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]1.28
NETRHLINOVÝ BETON[kN]2.00
DOPORUČENé ZATíŽENí
ZATíŽENí TAHEM Nrec
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]0.50
NETRHLINOVÝ BETON[kN]1.65
SMYKOVé ZATíŽENí Vrec
BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA[kN]0.91
NETRHLINOVÝ BETON[kN]1.43

Údaje založené na AT-15-7555 / 2011

RozměryM5
Efektivní kotevní hloubkahef[mm]26.00
ZATíŽENí TAHEM
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; NETRHLINOVÝ BETON C20/25
Charakteristická únosnostNRk,p[kN]5.00
Výpočtová únosnost M*= 2.16NRd,p[kN]2.31
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; BETONOVÁ TVAROVKA 7.0MPA
Charakteristická únosnostNRk,p[kN]1.50
Výpočtová únosnost M*= 2.16NRd,p[kN]0.69
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; BETONOVÁ TVAROVKA 14.0MPA
Charakteristická únosnostNRk,p[kN]1.90
Výpočtová únosnost M*= 2.16NRd,p[kN]0.88
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; BETONOVÁ TVAROVKA 20,5MPA
Charakteristická únosnostNRk,p[kN]2.40
Výpočtová únosnost M*= 2.16NRd,p[kN]1.11
SMYKOVé ZATíŽENí
Charakteristická únosnostVRk[kN]3.60
Výpočtová únosnost γMc= 1.8VRd[kN]2.00
Charakteristická únosnostVRk[kN]2.30
Výpočtová únosnost γMc= 1.8VRd[kN]1.28
Charakteristická únosnostVRk[kN]3.40
Výpočtová únosnost γMc= 1.8VRd[kN]1.89
Charakteristická únosnostVRk[kN]3.40
Výpočtová únosnost γMc= 1.8VRd[kN]1.89

Snižující / zvyšující odolností faktory pro vzdálenosti od okraje a rozteče

Vzdálenost Od Hrany (Roztahování)

[Czech]: Reduction factors for edge distance <Ccr,N applicable to NRd or Nrec for non-cracked and cracked concrete from 'Basic Performance' table

CN[mm]M5M6M8M10M12
400.75
500.870.79
601.000.890.81
701.000.910.77
801.000.85
900.920.81
1001.000.87
1201.00

Vzdálenost Od Hrany (Seříznutí)

Zvýšení faktory pro vzdálenosti od okraje> C min rozhodném pro V Rd REC pro bez trhlinový beton z navrhovací tabulky s technickými údaji

CV[mm]M5M6M8M10M12
400.58
500.790.53
601.000.690.50
700.840.620.48
801.000.750.58
900.870.690.45
1001.000.790.53
1201.000.69
1400.84
1601.00

Rozestup Kotev

[Czech]: Reduction factors for spacing <Scr,N applicable to NRd / VRd or Nrec / Vrec for non-cracked concrete from 'Basic Performance' table

s[mm]M5M6M8M10M12
400.80
500.900.77
601.000.850.76
700.920.820.75
801.000.880.80
900.940.850.74
1001.000.900.77
1201.000.85
1400.92
1601.00

Způsob montáže

1. Vyvrtej otvor požadovaného průměru a hloubky. POZOR: V případě kotvení do cihly je třeba se vyhnout kotvení ve spárách.

2. Odstraníme vrtnou drť a důkladně vyčistíme otvor pomocí kartáče a pumpičky.

3. Vložíme kotvu do otvoru přes upevňovaný díl a zatlučeme kladívkem na požadovanou hloubku.

4. S použitím momentového klíče dotáhněte matici na požadovaný utahovací moment.

Rozměry

M5

Průměr závitu

d

[mm]

6.5

Průměr otvoru v podloží

d0

[mm]

6.5

Montážní točitvý moment (Beton)

Tinst

[Nm]

2.5

Montážní točitvý moment (Betonová tvarovka 14.0MPa)

Tinst

[Nm]

1.5

Montážní točitvý moment (Betonová tvarovka 7.0MPa)

Tinst

[Nm]

1

Minimální hloubka otvoru v podloží

h0

[mm]

30

Montážní hloubka

hnom

[mm]

30

Min. tloušťka podloží

hmin

[mm]

50

Minimální vzdálenost

smin

[mm]

40

Min. vzdálenost od okraje

cmin

[mm]

40

Technický list (PDF, 3,3 MB)

Prohlášení o vlastnostech Ke Stažení.