Rawlplug zveřejňuje svou Zprávu o udržitelném rozvoji 2015

06 listopad 2015
Rawlplug zveřejňuje svou Zprávu o udržitelném rozvoji 2015

Rawlplug hrdě zveřejňuje svou výroční zprávu o udržitelnosti.

Trvale udržitelný rozvoj je jedním z hnacích motorů Rawlplug v 21. století. Naše představy o udržitelném rozvoji jsou úzce vázány na produktové inovace, změny v řízení výroby, vylepšování dodavatelského řetězce a naší zodpovědnosti vůči společnosti jako společensky zodpovědná firma.

Díky propojení našich obchodních zájmů s naší odpovědností k životnímu prostředí a společnosti kolem nás, jsme v Rawlplug rozhodnuti chránit svou vůdčí roli a hrát zodpovědnou úlohu v rozvoji  naši planety a jejího společenství.

Motiv této zprávy

Zpráva o udržitelnosti je příležitost definovat a podrobně popsat naše hodnoty, na kterých jsme se rozhodli založit náš budoucí vývoj. To umožňuje všem zúčastněným stranám, obchodním partnerům i klientům získat celkový obraz o tom, jaká bude budoucnost firmy, a jak jsme se rozhodli kombinovat představy o udržitelnosti s tradiční obchodní strategií.

Zpráva byla sepsána pro ilustraci jak velký krok kupředu jsem udělali a přijali cíl - zajistit udržitelnou budoucnost. Tímto poukazujeme na úspěchy, které si společnost RAWLPLUG zasloužila. Dále stanovujeme cíle, kterých má být dosaženo, aby naše práce pokračovala se stejnými úspěchy jako v minulosti.

Struktura zprávy

Zpráva byla navržena tak, abychom měli celkový pohled na obchodní operace Rawlplug ve vztahu k udržitelnosti. Pokud začneme s všeobecnou informací o poslání a vizí společnosti, jsme pak schopni dovést udržitelnost do každého aspektu našeho podnikání - jak do našich ekologických tak i společenských aktivit. Popisujeme způsob zvýšení efektivity a úspěchy při snižování naší uhlíkové stopy. Jsme také schopni diskutovat o hodnotách, které pro nás představují naši zaměstnanci a jejich jistota a pohodlí a nepolevíme v úsilí zlepšit jejich životy a kariéru.

Dosažení udržitelnosti je pokračující a nekonečný projekt. Stanovením dalších cílů, jejich dosahováním a měřením růstu, jsou prostředky, jak toho v RAWLPLUG dosáhnout.

Budoucnost udržitelnosti v RAWLPLUG

Máme mnoho plánů, jak pokračovat v našem udržitelném rozvoji. Jako lídr trhu s historíí cítíme, že je naší povinností být v čele i v budoucnu. Chceme neustále rozvíjet a vyvíjet nápady, produkty a procesy s ohledem na udržitelnost je ve středu myšlení RAWLPLUG. Naše úkoly jsou jasné: chránit životní prostředí  snižováním vynaložených prostředků, přispívat  k rozvoji společnosti, péče o vlastní zaměstnance a přispět k rozvoji našeho průmyslu. Chceme zajistit udržitelnost do budoucna tím, že žijeme zodpovědně už nyní. RAWLPLUG je rozhodnut dosahovat tyto ideály a zpráva o udržitelnosti 2015 ilustruje náš pokrok. 

http://sustainable.rawlplug.com/en/governance/sustainability-report/

Zpět k novinkám Společnost

Nejnovější informace

Zpět k novinkám Společnost