Technické poradenství

Technical-Advice_banner_01.jpg

Specifikační tým Rawplug poskytuje kompletní balíček technické podpory od fáze projektového návrhu až po jeho realizaci.

Naše národní služby zahrnují doporučení vhodného produktu se zohledněním struktury, životnosti, umístění, použitého zatížení a všech dalších kritérií.

Velmi rádi zkontrolujeme návrh a specifikaci jakéhokoli výrobku. Od upevnění pro malé váhy až po intenzivně zatížené bezpečnostní krtické kotvy. Pro každý výrobek sepíšeme správnou specifikaci. Dodržováním všech bezpečnostních požadavků docílíme bezchybné pracování kotvy po celou dobu své životnosti.

Naše služby technického poradenství můžete využívat od 7:30 do 16:00 hod. V případě vašeho zájmu vás může kontaktovat jeden z našich inženýrů jak do kanceláře, tak na stavbu. Budou vám poskytnuty informace o produktu, technická data, vzorky apod. 

Dle všeho přání navštívíme místa použití a zrealizujeme zátěžový test. Návštěva je vhodná pro neznámé konsturkce, např. duté bloky, tvárnice s malou silou s tloušťkou 100mm či tvárnice s vadou a nízkou pevností malty. Série testů je provedena dle inženýrských požadavků, v souladu s BS 8539 a dle pokynů Asociace pro stavební upevňování (CFA). Na základě vypozorovaných výsledků vytvoříme doporučení, aby mohla být uskutečněna přesná specifikace a zvolen vhodný produkt.

Specifikační tým RAWLPLUG vás proškolí jak nakládat s produktem v místě použití či v prostorách klienta. Dle vašeho zájmu můžeme opakovaně kontrolovat kvalitu celé instalace.

Všechny stavitele, včetně stavebních a strojních inženýrů, může zajímat, že během celého dne realizujeme technické semináře. Obsah zahrnuje správnou volbu mechanických a lepených kotev, pozornost je také směřována na jednotlivé aplikace a případové studie. Poskytujeme podrobnosti ohledně našeho navrhovacího softwaru a nové technické příručky. Seminář zrealizujeme pro jakýkoli počet zájemců v místě klienta.