Technické (CPD) semináře

technical-seminars_banner_2.jpg

Ve společnosti RAWLPLUG je tradicí zajišťovat semináře, které umožní osobám zapojeným do projektu zejména v oblastech technické specifikace a volby strukturálních kotev, mít vždy aktuální informace ohledně vývoje a standardů na našem neustále se měnícím trhu. 


Obvykle se tyto semináře konají v kancelářích klienta.